Važna obaveštenja

Raspored predavanja

Raspored predavanja i događaja na Konferenciji

Poziv za sponzorstvo

Postanite Sponzor Konferencije i povećajte vidljivost vaše kompanije u programu Konferencije...

Zbornik radova

Zbornik radova (zip file, 157.1Mb, password: e2023_pass)

Uvod

Uvodna reč od strane predsednika Oragnizacionog Odbora

Teme

Teme i ciljevi Konferencije

Organizatori

Članovi Organizacionog Odbora

Važni datumi

Rokovi za prijavu učešća na konferenciji, abstrakata, radova i drugi važni datumi

Mesto održavanja

Važne informacije o mestu i vremenu održavanja

Kotizacija

Informacije o kotizaciji i troškovima

Sesije

Pregled sesija Konferencije

Za Autore

Važne informacije za autore radova i prezentacija

Dobordošli na Elektrane 2023
Ulogujte se u vaš nalog ili kreirajte novi

Prijava Registracija

O konferenciji

Društvo termičara Srbije u okviru naučno-stručnog rada na problemima uspešnog rada elektrana, nastavljajući ciklus organizovanja Međunarodnih skupova ELEKTRANE, u saradnji sa JP “Elektroprivreda Srbije” a pod pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, i Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, organizuje Međunarodnu Konferenciju ELEKTRANE 2023. Očekuje se da Konferencija ELEKTRANE 2023 okupi od 8-10.11.2023. u Hotelu Palisad na Zlatiboru istraživače, eksperte, inženjere i zvanične predstavnike nadležnih institucija, i privrednih organizacija, iz zemalja potpisnica i posmatrača Ugovora o Energetskoj zajednici Jugoistočne Evrope (ECSEE Treaty), ali i drugih zemalja sveta, zainteresovanih za razmenu naučno-stručnih informacija i iskustava iz tematike Konferencije koje doprinose implementaciji Ugovora i realizaciji zacrtanog, na Direktivama EU, jedinstvenog slobodnog tržišta električne energije i gasa radi sigurnog i pouzdanog snabdevanja svih potrošača potrebnom energijom na ekonomskim i ekološkim osnovama.

Biće to prilika da se visoki zvanični predstavnici Komesarijat za energetiku i saobraćaj Evropske Unije i Institucija ECSEE, osvrnu na ostvarene rezultate, probleme i buduće aktivnosti vezane za implementaciju Ugovora ECSEE kao i mesto i ulogu elektrana u jedinstvenom otvorenom tržištu električne energije.

Najnovije vesti

Organizacioni odbor

Organizacioni odbor Konferencije Elektrane 2023

Dejan Cvetinović

President

Dragoslava Stojiljković

Vice President

Ivan Tomanović

Member

Nebojša Manić

Member

Maja Studović

Member and Public Relations Responsible