Kotizacija

Kotizacija za učesnike Međunarodne konferencije ELEKTRANE 2023 :

  • Za Autore Arhivskih radova (koji će se publikovati u Međunarodnom časopisu THERMAL SCIENCE) kotizacija je 180 Euro (dinarska protiv-vrednost),
  • Za Autore radova (koji će se publikovati u Međunarodnom časopisu TERMOTEHNIKA) kotizacija je 100 Euro (dinarska protiv-vrednost),
  • Za sve ostale lično prisutne učesnike Konferencije  kotizacija je 90 Euro (dinarska protiv-vrednost),
  • Za on-line Zoom učesnike kotizacija je 60 Euro (dinarska protiv-vrednost),

(Kotizacija za učesnike konferencije uključuje):

  • Conference material (materijal konferencije) - Available for download from conference site (koji će u elektronskom obliku biti dostupan za download sa sajta konferencije)
  • Refreshments for live participants (Osveženje za učesnike u sali)
  • Conference Dinner (zajednička Konferencijska večera)
  • On-line access to the conference sessions with the possibility to send questions in a Conference chat room - (učešće na on-line Zoom platformi konferencije kao učesnik koji ima privilegije da prati konferenciju i da postavlja pitanja predavačima)

 

Smeštaj za učesnike neće biti organizovan od strane Organizacionog odbora