Rokovi

Poštovane koleginice i kolege,

       Međunarodna konferencija "Elektrane 2023" će se održavati

               8.-10. novembra 2023. godine u Hotelu Palisad na Zlatiboru i na ZOOM Platformi na internetu.

 

Prijava učešća sa/bez rada obavlja se preko sajta: https://e2023.drustvo-termicara.com/ gde možete pratiti najnovije vesti i važne informacije vezane za Međunarodnu konferenciju Elektrane 2023 (molimo registrujte se).

 

Krajnji rokovi:

  • ARHISKI RADOVI - Apstrakt do 1. juna 2023. - Ceo tekst prihvaćenih radova do 15. septembra 2023.
  • (Arhivski radovi će biti objavljeni u specijalnom broju Međunarodnog časopisa Thermal Science i podležu dodatnoj recenziji samog časopisa)
  •  
  • KONFERENCIJSKI RADOVI - Apstrakt do 21. Oktobra  - Ceo tekst prihvaćenih radova do 28. oktobra 2023.
  •  

 

Zvanični jezici konferencije ELEKTRANE 2023 su srpski i engleski.

Pripremljen apstrakt (do 500 reči, na srpskom i engleskom jeziku) sa adresom autora, treba poslati preko sajta https://e2023.drustvo-termicara.com Organizacionom Sekretarijatu (obavezno registrovanje i prijava rada korišćenjem zvanične web aplikacije konferencije).

Svi radovi za konferenciju podležu recenziji. U program Kongresa kao i časopisima/zborniku abstrakata će biti uključeni samo prihvaćeni radovi.

 

Molimo Vas, da informaciju o održavanju Međunarodne konferencije Elektrane 2023 prosledite svim zainteresovanim kolegama i stručnoj javnosti.

Organizacioni odbor